GM

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює правила використання персональної інформації, що отримується від користувачів сайту (далі – Користувачі) адміністратором сайту fjdautopilot.com (далі – Компанія).
Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту.
Усі терміни та визначення, які у тексті Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства України (зокрема, Законом України «Про персональні дані».)
Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як описано в цій Політиці. Використання Сайту означає вираження Користувачем беззастережної згоди з Політикою та зазначеними умовами обробки інформації.
Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо Користувач не погоджується з умовами Політики.

1. Персональна інформація Користувачів, які обробляє Компанія

1.1. Сайт збирає, отримує доступ та використовує в визначених Політикою цілях персональні дані Користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.
1.2. Технічна інформація є персональними даними. Компанія використовує файли cookie, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies – це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач та час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може вимкнути можливість використання файлів cookie в налаштуваннях браузера.
1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії у процесі використання Сайту за допомогою
встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.
1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при заповненні заявки на Сайті та подальшому використанні Сайту. Обов'язкова інформація Компанії позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
1.5. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних, які підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до закону.
1.6. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Проте Компанія виходить із того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе та підтримує цю інформацію у актуальному стані.

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Головна мета Компанії при зборі персональних даних – надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані для:
● Ідентифікація сторони в рамках послуг та товарів, що надаються;
● Надання послуг та клієнтської підтримки на запит Користувачів;
● Поліпшення якості послуг, зручності їх використання, розробка та розвиток Сайту, усунення технічних неполадок або проблем безпеки;
● Аналіз для розширення та вдосконалення послуг, інформаційного наповнення та реклами послуг;
● Інформування Користувачів про послуги, цільовий маркетинг, оновлення послуг та рекламні пропозиції на основі інформаційних переваг
Користувачів;
● Таргетування рекламних матеріалів; розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти, дзвінки, месенджери та SMS;
● Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
2.2. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено з метою, зазначеною у пункті 2.1.

3. Умови та засоби обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надсилання заявки (будь-який письмовий запит, що містить контактні дані).
3.2. Обробка персональних даних Користувача означає збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.
3.3. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем
інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб.
3.4. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:
● Користувач висловив згоду на такі дії;
● Передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або для виконання певного договору або угоди з Користувачем;
● Передача уповноваженим органам державної влади Російської Федерації на підставах та в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;
● З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів та угод з Компанією, цю Політику або документи, що містять умови використання конкретних послуг;
● В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

4. ​Заходи, які застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

4.1. Компанія вживає необхідних та достатніх правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від
неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Вирішення суперечок

5.1. Усі можливі суперечки, які з відносин, регульованих цієї Політикою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації, за нормами російського права.
5.2. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов'язковим.

6. Додаткові умови

6.1. Компанія має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
6.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
6.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.